Вісник: Психологія
Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія - це науковий, рецензований, академічний журнал відкритого доступу.

Опис: В журналі наведено результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології. Для науковців, викладачів, аспірантів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

Періодичність: Журнал виходить 2 рази на рік

Галузь науки: 053 Психологія

ISSN 2708-6038 (Online); ISSN 2518-1378 (Print);
DOI: https://doi.org/10.17721/BPSY

Мова видання: українська, англійська

Рік заснування: 2014

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології

Головний редактор – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данилюк І. В.

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Ідентифікатор друкованого медіа у реєстрі суб'єктів у сфері медіа: R30-03795 (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1089 від 28.03.2024 р.))

Журнал внесено до Переліку Б наукових фахових видань України з психології (Наказ № 886 Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 р.)

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах