Вісник: Психологія
Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія - це науковий, рецензований, академічний журнал відкритого доступу.

Опис: В журналі наведено результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології. Для науковців, викладачів, аспірантів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

Періодичність: Журнал виходить 2 рази на рік

Галузь науки: 053 Психологія

ISSN 2708-6038 (Online); ISSN 2518-1378 (Print);
DOI: https://doi.org/10.17721/BPSY

Мова видання: українська, англійська

Рік заснування: 2014

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології

Головний редактор – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данилюк І. В.

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Сертифікат про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія:  КВ № 25426-15366 ПР)

Журнал внесено до Переліку Б наукових фахових видань України з психології (Наказ № 886 Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 р.)

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах