Про журнал

Вісник: Психологія
Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія «Психологія»
- це науковий, рецензований, академічний журнал відкритого доступу.

Вид видання: Збірник наукових праць

Опис: В журналі наведено результати теоретичних, наукових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології. Для науковців, викладачів, аспірантів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів

Періодичність: Журнал виходить 2 рази на рік

ISSN 2708-6038 (Online); ISSN 2518-1378 (Print);
DOI: https://doi.org/10.17721/BSP

Мова видання: українська, англійська, німецька, російська

Рік заснування: 2014

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології

Головний редактор – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Данилюк І. В.

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Сертифікат про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія:  КВ № 20985-10785 ПР)

Журнал внесено до Переліку Б наукових фахових видань України з психології (Наказ № 886 Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2020 р.)

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), ResearchBib - Academic Recource Index, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services