Редакційний штат

Головний редактор:

Данилюк І. В. – член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-6522-5994

Заступники головного редактора:

Траверсе Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-9031-1173

Шабус Мануель (Schabus, Мanuel) – доктор філософії в галузі психології, професор кафедри психології Зальцбурзького університету, завідувач лабораторії сну, пізнання і свідомості (“Sleep, Cognition and Consciousness”) Центру когнітивної нейронауки (Centre for Cognitive Neuroscience) Зальцбурга (м. Зальцбург, Австрія)
https://orcid.org/0000-0001-5899-8772

Члени редакційної колегії:

Александров Денис Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6763-6546

Ді Стазі Леандро Луіджі (Di Stasi, Leandro Luigi) – доктор філософії в галузі експериментальної психології, професор Університету Гранади (м. Гранада, Іспанія)
https://orcid.org/0000-0001-6763-6546

Коваленко Алла Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6458-5325

Крупельницька Людмила Францівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-0594-2369

Мілютіна Катерина Леонідівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-0013-2989

Пащенко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології з наукової роботи Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-6072-5535

Радзевичене Людмила (Radzeviciene Liudmila) – професор у галузі соціальних наук, доктор соціальних наук, професор Шяуляйського університету (м. Шяуляй, Литва)
https://orcid.org/0000-0001-8468-3176

Трофімов Андрій Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
http://orcid.org/0000-0002-2207-7100

Яблонська Тетяна Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-7272-9691

Ягіяєв Ілля Ігорович – кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Відповідальний секретар.
https://orcid.org/0000-0003-1432-6821


Предко Денис Єрофейович кандидат філософських наук, асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Технічний редактор.
https://orcid.org/0000-0001-7760-6957