Редакційний штат

Головний редактор:

Данилюк Іван Васильович – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) 

https://orcid.org/0000-0002-6522-5994

Scopus Author ID: 57217043144

danyliuk@knu.ua

Заступники головного редактора:

Траверсе Тетяна Михайлівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-9031-1173

traversay@ukr.net

Шабус Мануель (Schabus, Мanuel) – доктор філософії в галузі психології, професор кафедри психології Зальцбурзького університету, завідувач лабораторії сну, пізнання і свідомості (“Sleep, Cognition and Consciousness”) Центру когнітивної нейронауки (Centre for Cognitive Neuroscience) Зальцбурга (м. Зальцбург, Австрія)
https://orcid.org/0000-0001-5899-8772

Scopus Author ID: 6507392607

Відповідальний редактор:

Предко Денис Єрофейович – кандидат філософських наук, асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). 
 https://orcid.org/0000-0001-7760-6957

denyspredko@knu.ua

Члени редакційної колегії:

Александров Денис Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6763-6546

denisaleks73@gmail.com

Ді Стазі Леандро Луіджі (Di Stasi, Leandro Luigi) – доктор філософії в галузі експериментальної психології, професор Університету Гранади (м. Гранада, Іспанія)
https://orcid.org/0000-0001-6763-6546

Scopus Author ID: 33067587700

distasi@ugr.es

Коваленко Алла Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6458-5325

abk2015@ukr.net

Крупельницька Людмила Францівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-0594-2369

Scopus Author ID: 57210893985

Мілютіна Катерина Леонідівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-0013-2989

katerinamilutina1963@gmail.com

Міляєва Валерія Робертівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-6107-2778

Пащенко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету психології з наукової роботи Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0002-6072-5535

Scopus Author ID: 57202087361

s.paschenko.tsu@gmail.com

Радзевичене Людмила (Radzeviciene Liudmila) – професор у галузі соціальних наук, доктор соціальних наук, професор Шяуляйського університету (м. Шяуляй, Литва)
https://orcid.org/0000-0001-8468-3176

Scopus Author ID: 56495203000

Трофімов Андрій Юрійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
http://orcid.org/0000-0002-2207-7100

Scopus Author ID: 57194228536

trofim060468@gmail.com

Яблонська Тетяна Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0001-7272-9691

Scopus Author ID: 57221618222

Ягіяєв Ілля Ігорович – кандидат психологічних наук, асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імена Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Шевченка (м. Київ, Україна)
https://orcid.org/0000-0003-1432-6821

Scopus Author ID: 57194193084

askamah@gmail.com