Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1.5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Завантажити керівництво для авторів

Положення про конфіденційність

Видавнича етика

Публікація статті в науковому журналі «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» передбачає узгодження та дотримання стандартів етичної поведінки всіма сторонами/учасниками видавничого процесу: автор (и), редактор (и), рецензент (и), видавець.

Редакційна політика ґрунтується на принципах та нормах етики, прийнятих міжнародною науковою спільнотою та керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій (COPE/Committee on Publication Ethics).

Конфіденційність

При рецензуванні рукописи статей є анонімними. Ідеї, про які рецензенти дізнаються з рукописів під час їхнього рецензування залишаються втаємниченими і не можуть бути використані з особистою вигодою. Члени редколегії, особи, причетні до публікації рукопису статті мають втаємничувати інформацію, пов’язану з її змістом, з робочою інформацією щодо зауважень, корегування, уточнення змісту тексту майбутньої публікації (окрім авторів статті, призначених і можливих рецензентів, видавця).

Конфлікт інтересів та витік (розкриття) інформації при порушенні норм авторського права

Конфлікт інтересів має вирішувати редактор та зважати на зворотній зв’язок (пропозиції авторів, рецензентів, читачів) щодо покращання видавничої комунікації, вдосконалення видання тощо. Інформація з рукопису, яка лишилася неопублікованим матеріалом зберігається за авторськими правами автора, а отже не може бути опублікована іншою особою (редакторами, рецензентами) без письмової згоди автора.

Прийняття рішення про публікацію.

Редактори/рецензенти мають оцінити фаховість змісту рукопису будь-якої особи, яка звернулася до редакції. Редактори приймають рішення та відповідають за подані до публікування рукописи матеріалів статей.

Етичні принципи діяльності рецензентів.

Рецензент, тобто особа, яка виконує перевірку фаховості, коректності матеріалів рукопису статті (співробітник видавництва або позаштатний фахівець в галузі, до якої належить рецензований рукопис), дає оцінку рукопису, керуючись у своїй діяльності такими етичними принципами:

 1. Експертна оцінка рецензента має сприяти поліпшенню : а) стосовно автора - якості рукопису статті;б) стосовно редактора – прийняття рішення щодо його публікування, комунікування з автором.
 2. Отриманий від редакції будь-який рукопис для експерта є конфіденційним документом.
 3. Рецензентом може бути призначений фахівець, окрім автора або співавтора рукопису статті, а також – наукового керівника здобувача наукового ступеня, співробітника підрозділу, в якому працює автор статті.
 4. Призначений рецензент, який не може в означений термін надати експертний висновок (рецензію) на рукопис статті, не вважає себе фахівцем у сфері змісту рукопису статті має повідомити головного редактора та відмовитися від рецензування.
 5. Рецензент не має працювати з рукописом статті за наявності конфлікту інтересів (конкуренція, співпраця за авторами, організаціями, пов’язаними з автором рукопису статті).
 6. Рецензент керується принципами об’єктивності (оцінка має бути об’єктивною); професійності (чітко й аргументовано висловлювати критичні погляди); особистісної толерантності (відсутність критики на адресу особистості автора).
 7. Рецензент має зважати на наявність перехресної інформації (її подібність, збіг) щодо змісту рукопису та статей інших авторів, які не згадані автором у рецензованій статті.
 8. У разі появи у рецензента підозр щодо фальсифікації представлених у рукописі результатів, плагіату, некоректних запозичень та посилань на інші джерела він має звернутися до редколегії з проханням щодо прийняття рішення про колективний розгляд рукопису.

Обов’язки авторів

 1. Автор(и) несе персональну відповідальність за поданий до редакції рукопис статті.
 2. Вказати всі джерела фінансової підтримки проекту за результатами якого (частковими, остаточними та ін.) подано рукопис статті (інформацію про роботодавця, патенти, гранти та ін.).
 3. Надавати оригінальний рукопис, який містить достовірні результати проведеного дослідження, а також необхідний і достатній обсяг представленості даних та посилань; чіткі і точні формулювання поняттєвого апарату роботи.
 4. Зазначити (процитувати) наукові роботи, які стали підґрунтям для проведення наукових досліджень автора.
 5. До співавторів належать колеги автора, які здійснили суттєвий внесок у проведення дослідження та несуть колективну відповідальність за представлений результат.
 6. Дотримуватися права на конфіденційності людини, яка задіяна в експерименті.
 7. За умов виявлення некоректних інформаційних даних статті (на етапі рукопису або після його опублікування) автор має негайно повідомити редакцію журналу та виробити спільне рішення щодо визнання (виправлення) помилки.