Мета та проблематика

Мета журналу – створити платформу для публікації якісних досліджень з усіх галузей психології, діалогу та обміну ідеями серед дослідників з усього світу та сприяння вільному доступу до знань.

Завдання журналу:

  • розвиток наукового потенціалу як вітчизняних так і зарубіжних вчених; 
  • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у сфері психології у вітчизняній і світовій наукових спільнотах;
  • залучення молодих дослідників до практики наукових досліджень з психології;

Журнал публікує рецензовані дослідницькі статті, які містять оригінальні результати з усіх галузей наукової психології, а також матеріали теоретичних, оглядових, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології, оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертацій тощо).