ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

  • Катерина Ільясова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: тілесність, тіло,

Анотація

Стаття присвячена проблемі тілесності як психологічному феномену. Проблема тіла і тілесності людини підіймаєть- ся у багатьох напрямах психології. Однак психологія тілесності не є достатньо опрацьованим напрямом дослідження. До- сліджується генезис поняття "тіло" у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Особливо потребує уваги аналіз чинників, що впливають на сприйняття власної тілесності. Тілесність розуміється як соціокультурний феномен – пере- творене під впливом соціальних і культурних чинників тіло людини, що володіє соціокультурними значеннями та смисла- ми. Аналізується психологія тілесності в історичному аспекті та з позиції різних наукових підходів. Зазначається, що в сучасних психологічних дослідженнях намічається тенденція до диференціації розгляду різних аспектів тілесності. Прове- дено теоретичний аналіз сучасних психологічних досліджень у сфері тілесності. В епоху глобалізації, в умовах віртуаліза- ції соціокультурного простору тіло перетворюється в апофеоз еклектизму, в якому змішується все те, що здавалося непоєднуваним. На основі емпіричного дослідження вивчено рівень задоволення власним тілом клієнток косметологічних та медичних закладів. Описано результати дослідження задоволення власним тілом клієнток косметологічних закладів. Окреслено перспективи подальших розвідок.

Опубліковано
2020-01-31
Як цитувати
Катерина Ільясова. (2020). ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 40-44. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).10