ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРОМАНІВ

Автор(и)

  • Анна Макарчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Ключові слова:

соціалізація, копм'ютерні ігромани, адиктивна поведінка, комп'ютерні ігри, неповнолітні.

Анотація

В статті розглядаються особливості соціалізації комп'ютерних ігроманів. Серед ключових проблем сучасного суспіль- ства важливе місце займає проблема регуляції соціальної поведінки неповнолітніх. Особливого значення в даному ракурсі набуває феномен соціалізації, адже в ній акумулюється динамічна характеристика формування та розвитку вектору спря- мованості всієї поведінки людини в суспільстві. Таким чином, процес соціалізації неповнолітніх гостро постає в досліджен- нях механізмів виникнення як просоціальної, так і делінквентної поведінки. За нетривалу історію незалежної України відбули- ся глибокі зміни у різних сферах життя. Швидкий темп науково-технічного розвитку зумовив широке розповсюдження ком- п'ютерних технологій, які все більше захоплюють різні сфери соціального буття, проникаючи, таким чином, і в індустрію розваг. Сьогодні комп'ютерні технології спричиняють суттєвий вплив як на суспільну свідомість, так і на формування ін- дивідуальності кожної людини. ХХІ століття – період стрімкої інформатизації та комп'ютеризації суспільства – особливо вплинув на неповнолітніх, які отримали нові форми дозвілля. З урахуванням їхньої особистісної несформованості, саме не- повнолітні стають найвразливішою категорією, яка потрапляє під вплив різних форм комп'ютерних технологій.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Анна Макарчук. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГРОМАНІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(6-7), 93–95. вилучено із https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/123