ОСОБИСТІСТЬ ЧИ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ: ХТО ПОТРІБЕН СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВУ?

Автор(и)

  • Валентина Подшивалкіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса

Ключові слова:

самореалізація, саморозвиток, особистість, індивідуальність.

Анотація

В статті обґрунтовується теза про громадське суспільство як суспільство індивідуальностей. Показано, що механі- змом становлення індивідуальності є процес екстеріоризації внутрішнього потенціалу людини, або її впливу на суспільст- во. Пропонуються критерії існування індивідуальності як динамічного явища, а саме часу, множинності, цілісності та соці- альних ефектів. Показаний генезис вимог суспільства до людини в останні два століття. Емпірично обґрунтована потре- ба на сучасному ринку праці у різних типах потенціалу людини та тенденцій його використання, а саме в "унікальних фахі- вцях", "самодостатніх особистостях", "добрих людях", "білих аркушах". Показано, що за емпіричними результатами існу- ють два підтипи потенціалу саморозвитку: активний та пасивний. В одному з них людина виступає в якості об'єкту для впливів, а в іншому як суб'єкт саморозвитку. Показані також тенденції розвитку професійних груп, у яких виражені вимоги щодо цілісності проявів індивідних якостей, індивідуальних особливостей, і стверджується, що розвиток цих видів діяль- ності залежить від індивідуальності цих професіоналів, їх творчого потенціалу.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Валентина Подшивалкіна. (2020). ОСОБИСТІСТЬ ЧИ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ: ХТО ПОТРІБЕН СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВУ?. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(6-7), 112–115. вилучено із https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/128