ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Автор(и)

  • Наталія Токарева Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг

Ключові слова:

соціалізація, адаптація, інтерналізація, особистісний конструкт, ментальний образ, моделювання, діа- лог, підлітковий вік.

Анотація

Стаття присвячена аналізу характерних тенденцій соціалізації підлітків як необхідної передумови інтерналізації осо- бистісного досвіду в умовах радикальних трансформацій сучасного суспільства. Окреслено соціокультурні концепти епо- хи постмодернізму, що детермінують необхідність переосмислення векторів конструктивного особистісного станов- лення людини у період дорослішання. Констатовано полімодальність, варіативність, фрагментарність поведінкових сце- наріїв підлітків інформаційного суспільства.

Емпірична складова дослідження означує змістову наповненість показників релевантних підсистем особистісних конструктів школярів підліткового віку у семантиці поля поведінкових стратегій. Особистісні конструкти розгляда- ються як інтегративні характеристики, що актуалізують потенційні можливості особистості успішно діяти у ситуа- ції невизначеності.

Визначено особливості психолого-педагогічного супроводу соціалізації сучасних підлітків засобами комунікативного моделювання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-19

Як цитувати

Наталія Токарева. (2020). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(6-7), 128–133. вилучено із https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/132