ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

  • Ірина Бойко Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Житомир, Україна
Ключові слова: компетенції, компетентність, спрямованість мотиваційної сфери, професійна свобода, здібності.

Анотація

Висвітлено актуальні аспекти тлумачення поняття компетенції, компетентності, їх використання та пріоритетних напрямів діагностики складових професійної компетентності педагога. Здійснено аналіз сучасних робіт із проблеми ком- петенції й компетентності як багатовекторності та розмаїття їх характеристик, що засвідчує дуже велику складність їх вимірювання і оцінювання; зроблено спробу пошуку шляхів рішення цієї актуальної проблеми, що пов'язана з підвищенням якості освіти у загальному контексті її гуманізації. Метою є висвітлення окремих професійних якостей педагога: загаль- ної спрямованість мотиваційної сфери, міри вияву особистісного відчуття професійної свободи та здібностей. Здійснено спробу більш глибше осягнути їхню специфічність за допомогою метода Роршаха. Висвітлено загальну тенденцію щодо особливостей дослідження загальної спрямованості мотиваційної сфери, міри вияву особистісного відчуття професійної свободи та здібностей, яка, на нашу думку, полягає в тому, що вона відносно автономна і сенс її лежить у сфері з'ясування стану і тенденцій функціонування професійної свободи загалом. Подальші пошуки вбачаємо у вирішенні питання розробки ефективних методів професійної діагностики компетентності педагогів освіті та створення безперервної експеримен- тальної системи, яка навчається на основі власних проб і помилок, коригує свої дії та ініціює форми активності.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Ірина Бойко. (2020). ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 13-18. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).3