ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНА "ДУША" ЯК КАТЕГОРІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

  • Геннадій Коваль Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
Ключові слова: душа, індивідуальність, організм, особистість, суб'єктність.

Анотація

Розглянуто проблематику категоріального аспекту терміну душа через призму принципу системності (організовано- сті). Проблематика місця категорії душа в категоріальному апараті теоретичної психології показана через контекст зага- льних категорій людинознавства – організм, індивід, індивідуальність, особистість, Я, суб'єкт. Зауважено проблематику аналізу та розкриття змістовного навантаження зазначеного ряду категорій, що обумовлена застосуванням до їх аналізу принципу детермінізму. Показано можливість розбудови ієрархічного ряду категорій як рівнів конкретизації (організації) психічного за аналогією відносно подібного ряду рівнів конкретизації (організації) живого. Для ряду рівнів конкретизації жи- вого є специфічним його початок одиницею аналізу живого – організмом, а завершення одиницею (суб'єктом) розвитку живого – тілом. Запропоновано понятійне наповнення ряду рівнів організації психічного загальними категоріями людиноз- навства відповідно до принципу системності.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Геннадій Коваль. (2020). ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНА "ДУША" ЯК КАТЕГОРІЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 51-55. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).13