ОСОБЛИВОСТІ АДИКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Едуард Крайніков Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Євгеній Прокопович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Альона Баланюк
Ключові слова: адикція, адиктивна поведеніка, ургентна залежність, психоактивні речовини.

Анотація

Ми дослідили 50 осіб віком 18–25 років. Більшість респондентів є студентами вищих навчальних закладів. Нами був ви- користаний такий психодіагностичний інструментарій: СМОЛ (скорочена адаптація MMPI), Методика діагностики копінг- стратегій Хейма, методика Менделевича, Мічиганський алкогольний тест (MAST), Опитувальник ургентної залежності в адаптації Шибко. Респонденти демонструють деякі ознаки схильності, чи навіть чіткої наявності адиктивної поведінки. Вибір способу втечі від реальності виявився явищем культурним, тобто вибір того чи іншого адиктивного агента біль- шою мірою продиктований рекламою, суспільною думкою, продуктами мистецтва. Ці дані підтверджує щільний прямий зв'язок алкогольної залежності за опитувальником MAST та психопатії – коефіцієнт кореляції становить 0,27. За резуль- татом регресійного аналізу дані цієї шкали сильно залежать від показників шкали істерії (P-значення = 0,01). Це вказує на те, що прямо заявляти про вживання алкоголю та на наявність наслідків такого зловживання може особистість протестна, некомфортна, і така, що прагне перебільшити свої проблеми, привернути до себе увагу. Результати дослідження підтве- рдили наявні в літературі дані про притаманні адиктам імпульсивність, егоцентричність, депресивність і тривожність.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Едуард Крайніков, Євгеній Прокопович, & Альона Баланюк. (2020). ОСОБЛИВОСТІ АДИКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 55-60. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).14