ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  • Алла Москальова
  • Ольга Василига ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, Київ, Україна
Ключові слова: особистісний потенціал, професійна діяльність, медичний працівник, особистісний потенціал медично- го працівника.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до вивчення поняття "особистісний потенціал" особистості як психологічного феномену. З'ясовано специфіку професійної діяльності медичних працівників за умов реформування ме- дичної галузі. Визначено роль особистісного потенціалу у професійній діяльності медичних працівників. Виявлено психоло- гічні особливості особистісного потенціалу медичних працівників та їхній вплив на професійну діяльність.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Алла Москальова, & Ольга Василига. (2020). ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 72-75. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).18