КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ У ВИПАДКУ ПСИХОТРАВМУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

  • Ірина Норкіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: психотравмуюча ситуація, мікро- і макротравми, криза, кризове консультування.

Анотація

Розглядаються питання діяльності психолога щодо допомоги особистості в кризовій ситуації. Важливим чинником кризового втручання є розуміння психологом сутності кризової ситуації, ступеню тяжкості й механізми її переживання. Важливе місце відведено врахуванню стадій реагування особистості, що визначає стратегію і напрямки професійного втручання. Аналізуючи процес кризового втручання у діяльності психолога (психологічної служби) виявлено важливі за- вдання які мають бути реалізовані: 1) зняття симптомів; 2) відновлення до кризового рівня функціонування; 3) усвідомлен- ня тих подій, які приводять до стану дисбалансу; 4) виявлення внутрішніх ресурсів клієнта та членів сім'ї в різних формах допомоги для подолання кризи.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Ірина Норкіна. (2020). КРИЗОВЕ ВТРУЧАННЯ У ВИПАДКУ ПСИХОТРАВМУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 75-78. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).19