РОЗВИТОК ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ-ТУРИСТІВ

  • Віталій Онищенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: психологічні особливості розвитку, цільова спрямованість особистості, особистість підлітка, тури- стична діяльність, професійний спорт.

Анотація

Наведено результати вивчення розвитку цільової спрямованості особистості підлітків-туристів. Дослідження поля- гає у припущенні про те, що прискорення розвитку цільової спрямованості особистості у підлітків можливо шляхом ак- тивізації її складових в умовах туристичної діяльності. Взаємодія у групі під час змагань та подорожей сприяє розвитку колективізму й комфортного мікроклімату, що впливає на емоційну сферу підлітків. Застосування карток орієнтовної основи дії на тренуваннях викликає пізнавальну активність, зростання мотивації до навчання, а також розвиток раціона- льної та альтруїстичної позицій цільової спрямованості особистості підлітків. Ситуації випробування під час тренувань та змагань, складні ділянки маршруту й несприятливі погодні умови в поході спричиняють корекцію конативного компо- ненту. Система змінних посад, туристичні правила та цінності сприяють розвитку ціннісного компоненту цільової спря- мованості підлітків.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Віталій Онищенко. (2020). РОЗВИТОК ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ-ТУРИСТІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 78-81. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).20