МЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

  • Лідія Смола НУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", Київ, Україна
Ключові слова: мем, ідея, образ, феномен, реплікатор, інтерактор, медійний вірус, вірус розуму, комунікація, суспільна свідомість, меметична війна.

Анотація

Присвячено проблемі аналізу мема як інструмента інформаційної війни. Проаналізовано історію виникнення та ґенезу дослідження мему як феномена інформаційної взаємодії та соціальної технології. Розглянуто різні типи, види мемів та їхні характеристики. Зазначено різноманітність поширення цього феномена: глобальні інтернет-меми, зрозумілі широкому колу людей, і локальні меми, що потребують специфічної обізнаності (геймерські, хакерські, наукові, фахові). Наголошено на використанні мемів у сучасних збройних конфліктах. Проаналізовано меметичну зброю як технологію використання мемів для розповсюдження вигідної інформації в інформаційному просторі об'єкта інформаційного протистояння. Особли- ву увагу приділено аналізу сприйняття мемів учасниками АТО та волонтерами. Актуальність проблеми визначена необ- хідністю аналізу впливу ідей, відображених в інтернет-мемах на масову свідомість під час російсько-української війни.

Опубліковано
2020-02-21
Як цитувати
Лідія Смола. (2020). МЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 91-95. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).23