ПРОЦЕДУРА СЕМАНТИКО-СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АКМЕОРІЄНТОВАНОЇ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Олександр Ткаченко Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: наратив; смисл; акмеорієнтована зріла особистість (АОЗО); семантичний аналіз; кореляційний аналіз; смисловий аналіз; семантичне поле; концентрований смисл; загальне семантичне ядро; специфічне семантичне ядро; за- гальний концентрований смисл; специфічний концентрований смисл.

Анотація

Представлена така експериментальна процедура семантико-смислового аналізу наративів. 1. Семантичний ана- ліз – дозволяє визначити "семантичне поле" (СП), на основі якого формується відповідний "концентрований смисл" (КС). 2. Кореляційний аналіз – дозволяє визначити "загальне семантичне ядро" (ЗСЯ), коефіцієнти кореляції та "збіг" однакових слів. 3. Смисловий аналіз – передбачає створення "загального концентрованого смислу" (ЗКС) та "специ- фічного концентрованого смислу" (СКС), які використовуються у дослідженні та побудові моделей розвитку акмеорі- єнтованої зрілої особистості (АОЗО).

Опубліковано
2020-02-21
Як цитувати
Олександр Ткаченко. (2020). ПРОЦЕДУРА СЕМАНТИКО-СМИСЛОВОГО АНАЛІЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ АКМЕОРІЄНТОВАНОЇ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 95-99. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).24