СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Ганна Халєєва Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: особистість, емоційне благополуччя, суб'єктивне благополуччя, підлітковий та юнацький вік, сучасні тенденції.

Анотація

Визначено терміни з питань психічного здоров'я й емоційного благополуччя підлітків та осіб юнацького віку. Описано основні тенденції дослідження психічного здоров'я і емоційного благополуччя як компонента суб'єктивного благополуччя молоді за останні десятиліття. Підлітковий вік розглянуто як критичний період розвитку з довгостроковими наслідками для здоров'я і благополуччя особистості. Найбільш значущі фактори для здоров'я підлітків виявляються в їхньому сере- довищі, а також у виборі й можливостях для покращення здоров'я або несприятливої поведінки, що притаманні сучасному суспільству. Взято до уваги фактори, що впливають на суб'єктивний та емоційний добробут (позбавлення сну, підви- щення рівня стресу, соціальні відносини, вплив насильства). Сучасний світ і середовище розвитку людини невпинно змі- нюються, що суттєво впливає на благополуччя особистості та її подальший розвиток. Такі зміни є важливими елементами стосовно подальшої успішної взаємодії підлітків та юнаків, їх інтеграції в суспільстві.

Опубліковано
2020-02-21
Як цитувати
Ганна Халєєва. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 103-106. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).26