КАТЕГОРІЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • А. Шамне Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Ключові слова:

категорія, психосоціальний розвиток, особистість, функціональні дихотомії, соціалізація, індивідуалізація.

Анотація

У статті окреслено значення, зміст і особливості використання поняття психосоціального розвитку у вітчизняній та західній психології. Показано, що воно втілює збалансоване поєднання процесів соціалізації і індивідуалізації: розвитку осо- бистості як присвоєння соціального досвіду і розвитку суб'єкта як індивідуального розкриття свого Я. Психосоціальний розвиток проаналізовано як складову моделі аналізу віку. Показано його зв'язок з мережею споріднених понять. Представ- лено такі аспекти дослідження психосоціального розвитку: психосоціальні характеристики представників різних соціаль- но-вікових груп, проблема психосоціальних девіацій; онтогенез – дизонтогенез, психосоціальні чинники розвитку (сімейні, інтерперсональні, особистісні тощо), психосоціальна допомога та реабілітація особистості. Зроблено висновок, що по- няття психосоціального розвитку інтегрує мережу понять, в яких підкреслюється значення взаємодії людини і суспільст- ва, індивідуального і соціального у розвитку особистості. Представлено результати емпіричної операціоналізації феноме- на психосоціального розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-25

Як цитувати

А. Шамне. (2020). КАТЕГОРІЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(6-7), 158–161. вилучено із https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/article/view/183