ФАКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РІЄЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: психологічна готовність до рієлторської діяльності, суб'єктивні та об'єктивні чинники професійної ді- яльності, фактори психологічної готовності до рієлторської діяльності.

Анотація

Актуальність теми пов'язана з актуалізацією діяльності рієлторів на сучасному ринку праці. Мета дослідження – з'ясу- вати та розкрити зміст основних чинників психологічної готовності особистості до рієлторської діяльності.

У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномену психологічної готовності та чинників її функціонуван- ня. Психологічна готовність до рієлторської діяльності є інтегрованою якістю особистості, що спрямована на адекватну реакцію щодо можливостей ситуативного розв'язання універсальних професійних задач рієлтора засобами здобутих про- фесійних компетенцій. Емпіричним шляхом встановлено фактори психологічного психологічної готовності до рієлторсь- кої діяльності, а саме: "еталонність", "гуманістичність", "прагматичність", "альтруїстичність", "витривалість", "владність", "практичність".

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Бєлік, Н. (2021). ФАКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РІЄЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 6-9. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).1