ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРОМ'ЯЗЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Оксана Бондарчук Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна
Ключові слова: дошкільник, самооцінка, сором'язливість, спілкування, страх.

Анотація

Здійснено теоретико-емпіричний аналіз психологічних особливостей прояву сором'язливості у дошкільників. Проаналі- зовано погляди вчених щодо визначення видів та форм прояву сором'язливості особистості; структурних компонентів особистісної сором'язливості та їх впливу на становлення Я-концепції дошкільника. Обґрунтовано позитивний та нега- тивний вплив сором'язливості на психічний розвиток дитини дошкільного віку.

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Бондарчук, О. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 10-14. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).2