ПСИХОДІАГНОСТИЧНА МЕТОДИКА "ПАРЦІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ": РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ

  • Ірина Бринза Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна
  • Оксана Кузнєцова Одеська академія неперервної освіти, Одеса, Україна
Ключові слова: життєстійкість, ситуація стресу, ситуація фрустрації, ситуація кризи, ситуація конфлікту, ситуація невизначеності, психометричні показники.

Анотація

У статті представлено теоретичний конструкт, етапи створення та результати психометричної перевірки тест- опитувальника "Парціальні позиції життєстійкості особистості" (ППЖ). Розроблений тест-опитувальник вимірює параме- три життєстійкості у різних типах складних, критичних життєвих ситуацій: стрес, фрустрація, конфлікт, криза, невизна- ченість. На етапі апробації тест-опитувальника підтверджено його надійність (методи ділення навпіл, паралельного тесту, перевірка коефіцієнту константності), валідність (методи кореляційного, факторного аналізу), дискримінативність.

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Бринза, І., & Кузнєцова, О. (2021). ПСИХОДІАГНОСТИЧНА МЕТОДИКА "ПАРЦІАЛЬНІ ПОЗИЦІЇ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ": РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ТА АПРОБАЦІЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 14-22. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).3