ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 1–11 КЛАСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЇХ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН

Ключові слова: дистанційне навчання, COVID-19 пандемія, діти шкільного віку, показники тривожності і депресії.

Анотація

Введення дистанційної навчання (ДН) стало викликом для всіх учасників освітнього процесу та вплинуло на життєді- яльності та самопочутті дітей. Метою дослідження було вивчення впливу різних форм ДН на показники тривожності та депресії (Т&Д) у дітей шкільного віку.

Було проведене он-лайн опитування 760 з використанням RCADS. Усі респонденти підписали інформовану згоду. Для статистичного аналізу використовували ANOVA (STATISTICA 8.0). Моделі були скориговані відповідно до віку та статі респондентів.

Більше 20% батьків повідомили високий психологічний стрес під час ДН. Адаптація протікала легше і швидше у респонде- нтів, які змогли організувати віртуальне спілкування та отримали підтримку від викладачів. Патологічне підвищення рівня Т&Д виявлено у 14,4±1,3% респондентів. Дівчаток із клінічними проявами Т&Д було в 2,8 рази більше, ніж хлопців (р < 0,001). Формати ДН "Всеукраїнської онлайн-школи" та індивідуальне навчання не суттєво вплинули на рівень Т&Д (p > 0,5). Зниження показників Т&Д було виявлено під час онлайн уроків вчителя з класом (p < 0,001). Шанси підвищення рівня Т&Д у дітей шкільного віку зростають у 1,8 рази у разі використання неінтерактивних форм навчання (OR = 1,78; ДІ 1,17–2,69; р < 0,01).

Отже, онлайн-уроки та підтримка вчителів допомагають зменшити негативний вплив на психоемоційний стан учнів й це необхідно враховувати під час планування та організації ДН у закладах загальної середньої освіти.

 
Опубліковано
2021-01-12
Як цитувати
Гозак, С., Єлізарова, О., Станкевич, Т., Дюба, Н., Парац, А., & Лебединець, Н. (2021). ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ 1–11 КЛАСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЇХ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 27-32. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).5