ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

  • Ольга Купрєєва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Ключові слова: життєстійкість, студенти з інвалідністю, ресурси особистості, інтегроване навчання.

Анотація

У статті викладено результати емпіричного дослідження психологічних факторів життєстійкості студентів з інвалідністю. Метою є дослідження психологічних особливостей, факторів та предикторів які детермінують життєстійкість студентів з інвалі- дністю. Методи. Факторним аналізом визначено параметри життєстійкості студентів з інвалідністю з різним рівнем вираженості її компонентів. За результатами регресійного аналізу спрогнозовано показники життєстійкості студентів з інвалідністю з низьким та середньо-високим рівнями інтегральної життєстійкості. Висновки. Отримані дані дозволяють визначити ресурси життєстійкості студентів з інвалідністю та будуть використані під час побудови комплексної програми психологічного сприяння особистісній само- реалізації студентів в умовах інтегрованого навчання.

Опубліковано
2021-01-12
Як цитувати
Купрєєва, О. (2021). ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 36-42. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).7