ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТРАХІВ, ФОБІЙ, ТРИВОЖНОСТІ ІЗ САМОСТАВЛЕННЯМ ОСОБИСТОСТІ

  • Лариса Терлецька Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ Україна
  • Ірина Кухар Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Ключові слова: страхи, фобії, тривожність, емоції, самоставлення, особистість.

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження взаємозв'язку страхів, фобій, тривожності із самостав- ленням особистості юнацького віку (ранього і пізднього). Проаналізовані поняття: самосвідомість, самоставлення, стра- хи, фобії, тривожність, юнацький вік. Використані діагностичні методики дослідження (опитувальник самоставлення Століна-Пантелєєва, С-тест В. Леві, опитувальник тривожності Спілбергера-Ханіна); методи математичної статистики (коефіцієнт кореляції r-Спірмена).

Опубліковано
2021-01-13
Як цитувати
Терлецька, Л., & Кухар, І. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРАХІВ, ФОБІЙ, ТРИВОЖНОСТІ ІЗ САМОСТАВЛЕННЯМ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(11), 57-63. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.1(11).11