Індивідуально-психологічні особливості осіб, які займаються соціальним підприємництвом

Автор(и)

  • Юлія Романова Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5081-2336
  • Вікторія Лісецька Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).15

Ключові слова:

соціальне підприємництво, індивідуально-психологічні особливості, теорія рис, психологічний портрет соціального підприємця

Анотація

Розглянуто результати емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей осіб, які займаються соціальним підприємництвом в Україні. Соціальне підприємництво є новою сферою практики, що швидко розвивається, але недостатньо розроблена у психології. У зарубіжних дослідженнях порівнюються особистісні риси соціальних і традиційних підприємців, широкої громадськості, найманих працівників (у тих самих сферах діяльності), волонтерів тощо. Серед особистісних рис соціальних підприємців, які мають вищий рівень розвитку (порівняно з іншими), є емпатія, готовність до ризику, співпраці та розвитку соціальних зв’язків, креативність, потреба у автономії та незалежності, оптимізм, довіра до інших, віра в позитивні соціальні зміни, уміння справлятися із перешкодами на шляху до виконання своєї соціальної місії. Більшість дослідників наголошують на розвинених почуттях соціальної відповідальності, моральних зобов’язаннях перед іншими, самопожертві соціальних підприємців.
У результаті емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей осіб, що займаються соціальним і традиційним підприємництвом в Україні, з’ясовано психологічні особливості кожної групи підприємців. На основі отриманих даних складено психологічний портрет особистості соціального підприємця: активна, спрямована на зовнішній світ, схильна до рефлексії та самоаналізу, сприйнятлива до нових знань, працелюбна, креативна, відносно емоційно стійка, у міру конформна й амбіційна особистість, що характеризується високим рівнем емпатії та внутрішнім локусом контролю, здатна успішно працювати як у колективі, так і самостійно, уміє адекватно оцінювати свої можливості та приймати коректні рішення в ситуаціях невизначеності та ризику.
Виявлено відмінності між групами традиційних і соціальних підприємців за показниками «Відкритість досвіду» (за методикою «Локатор великої п’ятірки»), «Схильність до творчості», «Уміння йти на розумний (зважений) ризик», «Цілеспрямованість і рішучість» (за методикою «Тест на загальні здібності до підприємництва»), а також за «Шкалою емоційного відгуку».
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що соціальне підприємництво як явище є динамічним процесом, який відповідає нагальним потребам соціуму, мотивам особистості та визначається специфікою розв’язуваних професійних задач, а отже, видом підприємницької діяльності загалом.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Як цитувати

Романова, Ю., & Лісецька, В. (2020). Індивідуально-психологічні особливості осіб, які займаються соціальним підприємництвом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(12), 82–86. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).15