Самоставлення та емоційні переживання як чинник життєстійкості особистості

Ключові слова: життєстійкість, системний підхід, інтегральна індивідуальність, особистість, самоставлення, емоційні переживання

Анотація

Виконано теоретичне й емпіричне дослідження взаємозв’язку самоставлення й емоційних переживань і життєстійкості особистості. Розглянуто життєстійкість як інтегральну характеристику особистості, що має зв’язок з індивідуальними властивостями на кожному рівні особистості. У дослідженні використано такі діагностичні методики: опитувальник самоставлення Століна – Пантилєєва, методику «Шкала диференційних емоцій» К. Ізарда, тест життєстійкості С. Мадді (адаптація Д. О. Леонтьєва, О. І. Расказової). За результатами кореляційного аналізу (коефіцієнт кореляції Пірсона) знайдено зв’язки між самоставленням, емоційними переживаннями і життєстійкістю. На основі регресійного аналізу визначено силу впливу самоставлення й емоційних переживань на життєстійкість особистості.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Чанчиков, І. (2020). Самоставлення та емоційні переживання як чинник життєстійкості особистості. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(12), 98-103. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).18