АНАЛІЗ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В ПРОСТОРІ СУДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

  • Ярослава Андрєєва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна;
  • Ніна Литовченко Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Ніжин, Україна
Ключові слова: політична свідомість, суб'єкт суспільно-політичної діяльності, політичний лідер, політичний вибір, су- дження, студентська молодь.

Анотація

Статтю присвячено соціально-психологічному аналізу образу політичного лідера в просторі суджень української сту- дентської молоді. Подано порівняльний аналіз результатів емпіричного дослідження образу політичного лідера в просторі суджень студентської молоді, проведеного у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у 2011–2019 рр. Результати порівняльного аналізу засвідчують зрос- тання політичної суб'єктності молоді, але негативні емоції (розчарування) стають на заваді готовності до відповідальної усвідомленої участі у політичному житті країни. Постає проблема розробки і впровадження програм для молоді, спрямова- них на розвиток громадянської позиції і критичного мислення.

Опубліковано
2020-01-30
Як цитувати
Ярослава Андрєєва, & Ніна Литовченко. (2020). АНАЛІЗ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В ПРОСТОРІ СУДЖЕНЬ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 7-9. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).1