Психоделічно асистована терапія та медитативний досвід як чинники особистісних змін

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).8

Ключові слова:

Психоделічно-асистована терапія (ПАТ), псилоцибін, ПТСР, депресія, тривожність, суб'єктивне благополуччя, самоусвідомленість особистості, медитація, майндфулнес

Анотація

Вступ. Унаслідок воєнного нападу на Україну військові, а також і цивільне населення стикається з розладами психіки, такими як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, тривожність та панічні атаки. У класичній психотерапії та психіатрії часто спостерігається недостатня ефективність у лікуванні цих станів. У Сполучених Штатах та країнах Європи здійснюється значна кількість досліджень щодо психоделічно асистованої терапії та її потенційного психотерапевтичного впливу на лікування депресії та ПТСР, особливо у випадках, коли традиційні методи лікування не є ефективни¬ми. Ураховуючи це, надзвичайно актуальним є звернути увагу на цей альтернативний метод лікування ПТСР та депресії.
Мета. Зроблено спробу розкрити особливості психоделічно асистованої терапії та медитативного досвіду як чинни¬ків особистісних змін, таких як рівень тривожності, суб'єктивного благополуччя, загальної задоволеності життям та самоусвідомленості особистості.
Метод. Дизайн цього дослідження комбінований: включає кількісні та якісні методи. Незалежними змінними є досвід у психоделічно асистованій терапії, досвід у медитації та досвід в обох практиках; залежними змінними є тривожність, суб'єктивне благополуччя, загальна задоволеність життям та самоусвідомленість особистості. Загальна вибірка складалась із 33 осіб.
Результати. Виявлено, що медитація та псилоцибінова терапія покращують емоційний стан та психологічний добробут досліджуваних, зокрема, вони сприяють зосередженню, внутрішньому спокою, усвідомленню себе, зменшенню тривоги та депресії, а також пізнанню себе та саморозвитку.
Висновки. Медитація та участь у ПАТ знижують рівень тривожності. Респонденти, які медитують та брали участь у ПАТ, мали нижчий рівень тривожності порівняно з іншими групами. Участь у ПАТ найбільше підвищувала рівень суб'єктивного благополуччя. Участь у ПАТ та медитація підвищують рівень самоусвідомленості. Респонденти, які займа¬лися цими практиками, мали вищий рівень самоусвідомлення порівняно з групою, яка лише медитувала. Респонденти оці¬нюють ефективність терапії як високу та сталу. Вони відзначають значні зміни у своєму житті, такі як полегшення симптомів депресії, покращення когнітивних функцій, зміни у ставленні до себе та інших, збільшення енергії та здатності приймати рішення. Тобто участь у ПАТ та медитації доцільно використовувати для людей, які мають низький рівень са- моусвідомленості та суб'єктивного благополуччя, але хочуть їх підвищити, та високий рівень тривожності та депресив¬них станів і хочуть знизити їх рівень.

Посилання

Order of the Ministry of Health of Ukraine "On Approval and Implementation of Medical and Technological Documents on Standardization of Medical Care for Post-Traumatic Stress Disorder" № 121. (2016). [in Ukraine]. https://ips.ligazakon.net/document/MOZ25625

Abuzzahab, F. S., & Anderson, B. J. (1971). A review of LSD treatment in alcoholism. International pharmacopsychiatry, 6(4), 223-235. https://doi.org/10.1159/000468273

Barone, W., Beck, J., Mitsunaga-Whitten, M., & Perl, P. (2019). Perceived benefits of MDMA-assisted psychotherapy beyond symptom reduction: qualitative follow-up study of a clinical trial for individuals with treatment-resistant PTSD. Journal of psychoactive drugs, 51(2), 199-208. https://doi.org/10.1080/02791072.2019.1580805

Bleich, A., Koslowsky, M., Dolev, A., & Lerer, B. (1997). Post-traumatic stress disorder and depression: An analysis of comorbidity. The British Journal of Psychiatry, 170(5), 479-482. https://doi.org/10.1192/bjp.170.5.479

Carpenter, J. K., Andrews, L. A., Witcraft, S. M., Powers, M. B., Smits, J. A., & Hofmann, S. G. (2018). Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depression and anxiety, 35(6), 502-514. https://doi.org/10.1002/da.22728

Forman-Hoffman, V., Middleton, J. C., Feltner, C., Gaynes, B. N., Weber, R. P., Bann, C., Green, J. at al. (2018). Psychological and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: a systematic review update. Comparative Effectiveness Review, 207. https://doi.org/10.23970/AHRQEPCCER207

Henner, R. L., Keshavan, M. S., & Hill, K. P. (2022, Aug 15). Review of potential psychedelic treatments for PTSD. Journal of the Neurological Sciences. https://doi.org/10.1016/j.jns.2022.120302

Heuschkel, K., & Kuypers, K. P. (2020). Depression, mindfulness, and psilocybin: Possible complementary effects of mindfulness meditation and psilocybin in the treatment of depression. A review. Frontiers in Psychiatry, 11, 224.

Hoener, S., Wolfgang, A., Nissan, D., & Howe, E. (2023). Ethical considerations for psychedelic-assisted therapy in military clinical settings. Journal of Medical Ethics. http://dx.doi.org/10.1136/jme-2023-108943

Hofmann, A. (1980). LSD: My Problem Child. McGraw-Hill.

Holze, F., Ley, L., Müller, F., Becker, A. M., Straumann, I., Vizeli, P., ... & Liechti, M. E. (2022). Direct comparison of the acute effects of lysergic acid diethylamide and psilocybin in a double-blind placebo-controlled study in healthy subjects. Neuropsychopharmacology, 47(6), 1180-1187. https://doi.org/10.1038/s41386-022-01297-2

Hoskins, M., Pearce, J., Bethell, A., Dankova, L., Barbui, C., Tol, W. A., . . . & Bisson, J. I. (2015). Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 206(2), 93-100. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.114.148551

Kisely, S., Connor, M., Somogyi, A. A., & Siskind, D. (2023). A systematic literature review and meta-analysis of the effect of psilocybin and methylenedioxymethamphetamine on mental, behavioural or developmental disorders. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 57(3), 362-378. https://doi.org/10.1177/00048674221083868

Kokun, O. (2022). The Ukrainian population's war losses and their psychological and physical health. Journal of Loss and Trauma, 1-14. https://doi.org/10.1080/15325024.2022.2136612

Kokun, O. (2023). The personal growth resources of the adult population following the first months of the war in Ukraine. International Journal of Psychology. https://doi.org/10.1002/ijop.12915

Kokun, O., Pischko, I., & Lozinska, N. (2022). Military personnel's stress reactivity during pre-deployment in a war zone. Psychology, Health & Medicine, 1-12. https://doi.org/10.1080/13548506.2022.2104882

Kranzler, H. R., & Hartwell, E. E. (2022). Treating Alcohol Use Disorder With Hallucinogens - Renewed Interest After a 50-Year Hiatus. JAMA psychiatry, 79(10), 945-946. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.2029

Krebs, T. S., & Johansen, P. 0. (2012). Lysergic acid diethylamide (LSD) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Psycho¬pharmacology, 26(7), 994-1002. https://doi.org/10.1177/0269881112439253

Krediet, E., Bostoen, T., Breeksema, J., van Schagen, A., Passie, T., & Vermetten, E. (2020). Reviewing the potential of psychedelics for the treatment of PTSD. International Journal of Neuropsychopharmacology, 23(6), 385-400. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyaa018

Kurapov, A., Balashevych, O., Dubynskyi, O., & Tsurikova, H. (2022). Psychological factors of subjective assessment of the impact of war. Psychological journal, 8(3), 65-75. https://doi.org/10.3928/02793695-20210816-01

Kurapov, A., Danyliuk, I., Loboda, A., Kalaitzaki, A., Kowatsch, T., Klimash, T., & Predko, V. (2023). Six months into the war: A first-wave study of stress, anxiety, and depression among in Ukraine. Frontiers in Psychiatry, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.119046

Kurapov, A., Pavlenko, V., Drozdov, A., Bezliudna, V., Reznik, A., & Isralowitz, R. (2022). Toward an understanding of the Russian-Ukrainian war impact on university students and personnel. Journal of Loss and Trauma, 1-8. https://doi.org/10.1080/15325024.2022.2084838

Kverno, K. S., & Mangano, E. (2021). Treatment-resistant depression: approaches to treatment. Journal of psychosocial nursing and mental health services, 59(9), 7-11. https://doi.org/10.3928/02793695-20210816-01

Latimer, D., Stocker, M. D., Sayers, K., Green, J., Kaye, A. M., Abd-Elsayed, A., . . . & Urits, I. (2021). MDMA to Treat PTSD in Adults. Psychopharmacology bulletin, 51(3), 125. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(18)30135-4

Leger, R. F., & Unterwald, E. M. (2022). Assessing the effects of methodological differences on outcomes in the use of psychedelics in the treatment of anxiety and depressive disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of Psychopharmacology, 36(1), 20-30. https://doi.org/10.1177/02698811211044688

Levi, O., Ben Yehuda, A., Pine, D. S., & Bar-Haim, Y. (2022). A sobering look at treatment effectiveness of military-related posttraumatic stress disorder. Clinical Psychological Science, 10(4), 690-699. https://doi.org/10.1177/21677026211051314

Ling, S., Ceban, F., Lui, L. M., Lee, Y., Teopiz, K. M., Rodrigues, N. B., . . . & McIntyre, R. S. (2022). Molecular mechanisms of psilocybin and implications for the treatment of depression. CNS drugs, 36(1), 17-30. https://doi.org/10.1007/s40263-021-00877-y

Mertens, L. J., Wall, M. B., Roseman, L., Demetriou, L., Nutt, D. J., & Carhart-Harris, R. L. (2020). Therapeutic mechanisms of psilocybin: Changes in amygdala and prefrontal functional connectivity during emotional processing after psilocybin for treatment-resistant depression. Journal of Psychopharmacology, 34(2), 167-180. https://doi.org/10.1177/0269881119895520

O'Donnell, M. L., Creamer, M., & Pattison, P. (2004). Posttraumatic stress disorder and depression following trauma: understanding comorbidity. American Journal of Psychiatry, 161(8), 1390-1396. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.8.1390

Pantoni, M. M., Kim, J. L., Van Alstyne, K. R., & Anagnostaras, S. G. (2022). MDMA and memory, addiction, and depression: dose-effect analysis. Psychopharmacology, 239(3), 935-949. https://doi.org/10.1007/s00213-022-06086-9

Pollan, M. (2018). How to Change Your Mind: What the New Science of Psychedelics Teaches Us About Consciousness, Dying, Addiction, Depression, and Transcendence. Penguin Press.

Rossi, G. N., Hallak, J. E., Bouso Saiz, J. C., & Dos Santos, R. G. (2022). Safety issues of psilocybin and LSD as potential rapid acting antidepressants and potential challenges. Expert Opinion on Drug Safety, 21(6), 761-776. https://doi.org/10.1080/14740338.2022.2066650

Rybinska, Y., Loshenko, O., Kurapov, A., Lytvyn, S., Kondratieva, V., & Ivasiv, O. (2022). Psycho-Emotional State of Ukrainian Soldiers Before Going to the Frontline. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(4), 182-195. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/382

Sarparast, A., Thomas, K., Malcolm, B., & Stauffer, C. S. (2022). Drug-drug interactions between psychiatric medications and MDMA or psilocybin: a systematic review. Psychopharmacology, 239(6), 1945-1976. https://doi.org/10.1007/s00213-022-06083-y

Schimmel, N., Breeksema, J. J., Smith-Apeldoorn, S. Y., Veraart, J., van den Brink, W., & Schoevers, R. A. (2022). Psychedelics for the treatment of depression, anxiety, and existential distress in patients with a terminal illness: a systematic review. Psychopharmacology, 239(1), 15-33. https://doi.org/10.1007/s00213-021-06027-y

Shiner, B. R., Gui, J., Rozema, L., Cornelius, S. L., Dufort, V., Schnurr, P. P., & Watts, B. V. (2021). Patient and clinical factors associated with response to medications for posttraumatic stress disorder. The Journal of Clinical Psychiatry, 82(6), 37305.

Stefanik, T. (2023). Prospects of PTSD treatment in war veterans with psychadelic-assisted psychotherapy [diploma thesis] Univerzita Karlova, Fakulta socialmch ved. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/179209

Varker, T., Watson, L., Gibson, K., Forbes, D., & O'Donnell, M. L. (2021). Efficacy of psychoactive drugs for the treatment of posttraumatic stress disorder: a systematic review of MDMA, ketamine, LSD and psilocybin. Journal of psychoactive drugs, 53(1), 85-95. https://doi.org/10.1080/02791072.2020.1817639

Walker, A., McKune, A., Ferguson, S., Pyne, D. B., & Rattray, B. (2016). Chronic occupational exposures can influence the rate of PTSD and depressive disorders in first responders and military personnel. Extreme physiology & medicine, 5(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s13728-016-0049-x

Watkins, L. E., Sprang, K. R., & Rothbaum, B. O. (2018). Treating PTSD: A review of evidence-based psychotherapy interventions. Frontiers in behavioral neuroscience, 12, 258. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2018.00258

Wolfson, P. E., Andries, J., Feduccia, A. A., Jerome, L., Wang, J. B., Williams, E., ... & Doblin, R. (2020). MDMA-assisted psychotherapy for treatment of anxiety and other psychological distress related to life-threatening illnesses: a randomized pilot study. Scientific reports, 10(1), 1-15. https://doi.org/10.1038/s41598-020-75706-1

Zhdanava, M., Pilon, D., Ghelerter, I., Chow, W., Joshi, K., Lefebvre, P., & Sheehan, J. J. (2021). The prevalence and national burden of treatment¬resistant depression and major depressive disorder in the United States. The Journal of Clinical Psychiatry, 82(2). https://doi.org/10.4088/JCP.20m13699

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Омельченко, Н., & Курапов, А. (2023). Психоделічно асистована терапія та медитативний досвід як чинники особистісних змін. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 56–64. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають