Динамічні архетипи емоцій як інструмент психотерапевтичної роботи: методика "Стимул, Емоція, Тип"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).1

Ключові слова:

архетипова психологія, динамічний архетип, біостратегія виживання, базові емоції, діяльність переживання, модус переживання, методика

Анотація

В с т у п . Рефлексія переживань клієнта – важливий етап психотерапевтичної дисоціації. Метою статті є обґрунтувати ідею авторської методики експрес-діагностики переживань клієнта та описати алгоритми роботи психо- технологічного інструменту психотерапевтичної дисоціації "Стимул, Емоція, Тип" (СЕТ).

М е т о д и . Технологією передбачено трактування емоцій як ієрархії еволюційно сформованих динамічних архети- пів пристосування, які представлені в структурованій карті-схемі, згідно з якою і ведеться аналіз переживань клієнта. Шляхом теоретичного й емпіричного дослідження у карту відібрано дев'ять типових модусів-архетипів переживань людини: Драматизація, Уникання, Обережність, Залежність, Виокремлення, Суперництво, Пізнання (Усвідомлення), Експансія, Збалансоване Прийняття Реальності. У методичному матеріалі вони представлені колодою асоціативних карток із зазначенням типів реагування та картою, на яку завдяки диференціації "сорочок" карток автоматично проєктуються переживання клієнта під час терапевтичного аналізу його ситуації. Наведені алгоритми роботи допомагають швидко розпізнати архаїчно згорнуту дію, яку презентує архетип, та передбачити її перебіг. Сутнісне прочитання індивідуального малюнка переживань дозволяє дистанціювати клієнта від напруження у бік аналізу та розшифрування символіки його типового реагування, обговорити ефективнішу для певної конфліктної ситуації стратегію і тактику розв'язання проблеми.

Р е з у л ь т а т и . Продуктивність методу підтверджено в процесі математико-статистичного аналізу результатів емпіричного дослідження та доведено практично.

В и с н о в о к . Доведено, що технологія СЕТ є ефективним інструментом психотерапевтичної роботи з усвідомлення та трансформації афективних реакцій клієнта.

Посилання

Васьківська, С. В. (2020) Переживання опозиції зі світом як предмет об'єктивації в психотерапевтичній роботі. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 45(48), 69–78. https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48)

Васьковская, С. В. (2019) "Стимул, Эмоция, Тип" (СЭТ). Метод психологического исследования типа взаимодействия человека с миром.

Горностай П. П. Васьківська, С. (2012) Аналіз заміщених емоцій та способи роботи з ними в консультуванні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки, 37(61), 266–270. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2012_37_72

Гроф, С. (2019) Психологія майбутнього. Уроки сучасних дослі- джень свідомості. Terra Incognita.

Кириленко, Т. С. (2007) Психологія: емоційна сфера особистості. Либідь.

Леонтьев, В. О. (2002) Классификация эмоций. Инновационно-ипотечный центр.

Юнг, К. Г. (1996) Душа и миф: шесть архетипов. Государственная библиотека Украины для юношества.

Izard, C. E. (1991) The Psychology of Emotions. Plenum.

McWilliams, N. (1994) Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. The Guilford Press.

Bek, A., Frimen, A. (1990) Сognitive Therapy of Personality Disorders. Guilford Press.

Young-Eisendrath P., Dawson T. (Eds.). (1997) The Cambridge Companion to Jung. Cambridge University Press.

Hillman, J. (2004) Archetypal Psychology (Vol. 1). Spring Publications.

Horney, Karen (1937) The Neurotic Personality of Our Time. W. W. Norton 8c Co.

Johnson, Stephen M. (1994) Character Styles (1st ed.). W. W. Norton & Company.

Kurtz, R. (2007) Body-centered psychotherapy: The Hakomi method. LifeRhythm.

Lorenz, K. (1973) Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. Piper Verlag.

Neumann, E. (1949) Ursprungsgeschichte des Bewusstseins. Fischer-Taschenbuch-Verlag.

Plutchik, R. (1962) The emotions: facts, theories, and a new model. Random Hause.

Yung, C. G., Kerenyi, C. (1949) Essays on a Science of Mithology. Pantheon Books.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Васьківська, С. (2023). Динамічні архетипи емоцій як інструмент психотерапевтичної роботи: методика "Стимул, Емоція, Тип". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 5–11. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).1