Психометричні властивості шкали "Багатовимірна шкала локусу контролю здоров'я": українська вибірка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).3

Ключові слова:

багатовимірний локус контролю здоров'я, MHLC, психометричні характеристики, адаптація, валідизація

Анотація

В с т у п . Контроль над здоров'ям та управління ним є важливими процесами, актуальність яких посилилася після пандемії COVID-19. Не менш важливим контроль здоров'я є також для населення України і на сьогодні. Для вимірювання контролю здоров'я використовуються різні методики оцінювання, і методика MHLC є однією з найпоширеніших. Оскільки проблематика ставлення до здоров'я актуальна в усьому світі і зазначена шкала продемонструвала високу валідність на кількох мовах світу, то необхідність її валідації українською мовою є беззаперечною. Відповідно, це дослідження мало на меті адаптувати шкалу MHLC (багатовимірний локус контролю над здоров'ям) до українського контексту та перевірити психометричні властивості шкали на її придатність до використання серед українськомовного населення.

М е т о д и . Властивості шкали MHLC було оцінено на вибірці з 392 респондентів з України. Психометричні властивості оцінювалися за допомогою таких статистичних тестів: оцінювання надійності та внутрішньої узгодженості (альфа Кронбаха), факторний аналіз (експлораторний та конфірматорний) та кореляційний аналіз.

Р е з у л ь т а т и . Виявлено, що показник альфа Кронбаха для шкали MHLC становить 0,72. Аналіз EFA показав наявність трифакторної структури моделі. Показники придатності моделі такі: χ2 = 389, p < 0,001; CFI = 0,86; TLI = 0,84), SRMR = 0,06, AIC = 22982, BIC = 23209. Основними факторами моделі є: "впливові інші", "внутрішній" і "випадок". Кореляційний аналіз виявив сильний зв'язок між елементами шкали MHLC і елементами шкали 5С, що підтверджує конвергентну та дискримінантну валідність.

В и с н о в к и . Доведено, що українськомовна версія шкали MHLC має позитивні психометричні характеристики і може використовуватися у дослідженнях, орієнтованих на українськомовний контекст та українськомовну вибірку. Процедура валідації показала здатність української шкали відповідати початковим п'яти факторам, запропонованим авторами шкали.

Посилання

Athale, N., Aldridge, A., Malcarne, V. L., Nakaji, M., Samady, W., & Robins Sadler, G. (2010). Validity of the multidimensional health locus of Control Scales in American sign language. Journal of Health Psychology, 15(7), 1064–1074. https://doi.org/10.1177/1359105309360427

Berglund, E., Lytsy, P., & Westerling, R. (2014). The influence of locus of control on self-rated health in context of chronic disease: A structural equa- tion modeling approach in a cross sectional study. BMC Public Health, 14(1), 492. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-492

Betsch, C., Schmid, P., Heinemeier, D., Korn, L., Holtmann, C., & Böhm, R. (2018). Beyond confidence: Development of a measure assessing the 5C psychological antecedents of vaccination. PloS one, 13(12). https://doi.org/1371/journal.pone.0208601

Chaaya, C., Thambi, V. D., Sabuncu, Ö., Abedi, R., Osman, A. O., Uwishema, O., & Onyeaka, H. (2022). Ukraine – Russia crisis and its impacts on the mental health of Ukrainian young people during the covid-19 pandemic. Annals of Medicine & Surgery, 79. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2022.104033

Grover, S., & Dua, D. (2020). Hindi translation and validation of scales for subjective well-being, locus of control and spiritual well-being. Indian Journal of Psychological Medicine, 43(6), 508–515. https://doi.org/10.1177/0253717620956443

Kassianos, A. P., Symeou, M., & Ioannou, M. (2016). The health locus of control concept: Factorial structure, psychometric properties and form equiva- lence of the multidimensional health locus of Control Scales. Health Psychology Open, 3(2). https://doi.org/10.1177/2055102916676211

Konkolÿ Thege, B., Rafael, B., & Rohánszky, M. (2014). Psychometric proper- ties of the Multidimensional Health locus of control scale form C in a non-western culture. PLoS ONE, 9(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107108

The regional and global impact of the Russian invasion of Ukraine. (2022, April). The Lancet Regional Health – Europe, 15. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100379

Machado, L. A., Telles, R. W., Costa-Silva, L., & Barreto, S. M. (2016). Psychometric properties of Multidimensional Health locus of control-A and general self-efficacy scale in civil servants: Elsa-Brasil Musculoskeletal Study (Elsa-Brasil MSK). Brazilian Journal of Physical Therapy, 20(5), 451– 460. https://doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0177

Malchrzak, W., Babicki, M., Pokorna-Kałwak, D., Doniec, Z., & Mastalerz- Migas, A. (2022). Covid-19 vaccination and Ukrainian refugees in Poland during Russian – Ukrainian War-Narrative Review. Vaccines, 10(6), 955. https://doi.org/10.3390/vaccines10060955

Rzymski, P., Falfushynska, H., & Fal, A. (2022). Vaccination of Ukrainian refugees: Need for urgent action. Clinical Infectious Diseases, 75(6), 1103– 1108. https://doi.org/10.1093/cid/ciac276

Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Health Education Monographs, 6(1), 160–170. https://doi.org/10.1177/109019817800600107

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Данилюк, І., Курапов, А., Малишева, К., Ягіяєв, І., Льошенко, О., & Литвин, С. (2023). Психометричні властивості шкали "Багатовимірна шкала локусу контролю здоров’я": українська вибірка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 22–29. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>