Особливості прояву рівня життєстійкості залежно від домінуючих копінг-стратегій особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).4

Ключові слова:

життєстійкість, особистість, копінг-стратегії, уникнення проблем, проактивне подолання, планування розв'язання проблем

Анотація

В с т у п . Дослідження життєстійкості є на сьогодні актуальними, адже вона є провідною психологічною характеристикою особистості, яка допомагає долати труднощі та вирішувати складні життєві ситуації. Незважаючи на те, що існують певні відмінності між поняттями життєстійкість та копінг-стратегії, дослідження демонструють взаємозв'язок між копінг-стратегіями та життєстійкістю особистості. З одного боку, життєстійкість визначається здатністю людини до конструктивної копінг-діяльності, спрямованої на подолання життєвих труднощів, а з іншого, вона є її результативним вираженням.

М е т а . Побудувати прогностичну модель, яка дозволить визначити рівень життєстійкості залежно від обраних копінг-стратегій поведінки.

М е т о д и . Методика "Тест життєстійкості", адаптація Д. А. Леонтьєва та О. І. Рассказової; методика "Індикатор копінг-стратегій" Д. Амірханома, адаптація В. М. Ялтонського; опитувальник "Способи опановувальної поведінки" Р. Лазаруса; опитувальник "Проактивна опановувальна поведінка" Л. Аспінвалла, Є. Грінгласса, Р. Шварцера, С. Тауберта, адаптація О. Старченкова. Для створення прогностичної моделі було здійснено регресійний аналіз

Р е з у л ь т а т и . Визначено прогностичну модель, яка дозволяє виявити рівень життєстійкості залежно від панівних копінг-стратегій. За допомогою регресійного аналізу було доведено, що найбільший вплив здійснюють три предиктори, а саме уникнення проблем, проактивне подолання, планування розв'язання проблеми.

В и с н о в к и . Виявлено, що вибір копінг-стратегій визначає загальний рівень життєстійкості людини та її здатність ефективно протистояти будь-якій ситуації. Дослідження показало, що проактивність особистості, емоційна саморегуляція та уміння розраховувати часову перспективу є основними чинниками успішного подолання труднощів, тоді як спроби уникнення негативних переживань та заперечення проблеми перешкоджає прояву життєстійкості. Проте для більшої деталізації моделі необхідно здійснити подальші дослідження.

Посилання

Варіна, Г. (2022). Особливості прояву феномену життєстійкості та копінг-стратегій поведінки особистості в умовах пандемії Covid-19.

Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 4(7), 159–173. https://doi.org/10.15804/PPUSN.2022.04.15

Карамушка, Л. М., & Снігур, Ю. С. (2020). Копінг-стратегії: сутність, підходи до класифікації, значення для психологічного здоров'я особистості та організації. Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 55(1), 23–30.

Кокун, О. М. (2020). Професійна життєстійкість особистості: аналіз феномену. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 5, 68–81.

Кравчук, С. Л. (2016). Психологічні особливості зв'язку духовних цінностей та життєстійкості особистості в юнацькому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1(3), 47–53.

Олефір, В. О. (2011). Взаємозв'язок життєстійкості, копінг-стратегій та психологічного благополуччя. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Психологія, 981(47), 168–172.

Предко, В. В. (2022). Психологічні особливості прояву копінг-стратегій учасників освітнього процесу з pізним рівнем життєстійкості. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 2(33(72)), 64–72. https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/11

Предко, В., & Бондар, М. (2022). Психологічні особливості взаємозв'язку життєстійкості та поведінкових копінг-стратегій особистості підлітка. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Психологія, 2(55), 5–13. https://doi.org/10.32689/maup.psych.2022.2.1

Титаренко, Т. М., Ларіна, Т. О. (2009). Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека. Навч. посіб. Марич.

Чиханцова, О. (2018). Життєстійкість та її зв'язок із цінностями особистості. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць, 42, 211–231. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-42.211-231

Altınsoy, F., & Aypay, A. (2023). A post-traumatic growth model: psychological hardiness, happiness-increasing strategies, and problemfocused coping. Current Psychology, 42, 2208–2220. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02466-0

Bartone, P. T., Johnsen, B. H., Eid, J., Hystad, S. W., & Laberg, J. C. (2016). Hardiness, avoidance coping, and alcohol consumption in war veterans: A moderated-mediation study. Stress and Health, 33(5), 498–507. https://doi.org/10.1002/smi.2734

Bouabdellah, L., Bensalem, I., Mokdad, M., & Kherbache, H. (2018). Psychological Hardiness and Coping Strategies to Deal with Traumatic Event at Algerian Firefighters. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018), 285–292. https://doi.org/10.1007/978-3-319-96089-0_31

Carver, C. (2013). Coping. Encyclopedia of Behavioral Medicine, 496– 500. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1635

Eschleman, K. J., Bowling, N. A., & Alarcon, G. M. (2010). A metaanalytic examination of hardiness. International Journal of Stress Management, 17(4), 277–307. https://doi.org/10.1037/a0020476

Escolas, S. M., Pitts, B. L., Safer, M. A., & Bartone, P. T. (2013). The protective value of hardiness on military posttraumatic stress symptoms. Military Psychology, 25(2), 116–123. https://doi.org/10.1037/h0094953

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). Manual for the Ways of Coping Questionnaire. Consulting Psychologists Press.

Frydenberg, E. (2014). Coping research: Historical background, links with emotion, and new research directions on adaptive processes. Australian Journal of Psychology, 66(2), 82–92. https://doi.org/10.1111/ajpy.12051

Funk, S. C. (1992). Hardiness: A review of theory and research. Health Psychology, 11(5), 335–345. https://doi.org/10.1037/0278-6133.11.5.335

Hanton, S., Neil, R., & Evans, L. (2013). Hardiness and anxiety interpretation: An investigation into coping usage and effectiveness. European Journal of Sport Science, 13(1), 96–104. https://doi.org/10.1080/ 17461391.2011.635810

Harris, S. M. (2004). The effect of health value and ethnicity on the relationship between hardiness and health behaviors. Journal of Personality, 72(2), 379–412. https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00266.x

Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 168–177. https://doi.org/10.1037/0022-3514.42.1.168

Maddi, S. R. (2004). Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of humanistic psychology. 44(3), 279–298. https://doi.org/10.1177/0022167804266101

Simoni, P. S., & Paterson, J. J. (1997). Hardiness, coping, and burnout in the nursing workplace. Journal of Professional Nursing, 13(3), 178–185. https://doi.org/10.1016/s8755-7223(97)80069-5

Soderstrom, M., Dolbier, C., Leiferman, J., & Steinhardt, M. (2000). The Relationship of Hardiness, Coping Strategies,and Perceived Stress to Symptoms of Illness. Journal of Behavioral Medicine, 23(3), 311–328. https://doi.org/10.1023/a:1005514310142

Vagni, M., Maiorano, T., Giostra, V., & Pajardi, D. (2020). Hardiness and Coping Strategies as Mediators of Stress and Secondary Trauma in Emergency Workers during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 12(18). https://doi.org/10.3390/su12187561

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Данилюк, І., Предко, В., & Бондар, М. (2023). Особливості прояву рівня життєстійкості залежно від домінуючих копінг-стратегій особистості. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 30–35. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають