Типи особистісних змін майбутніх фахівців психологів-терапевтів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).13

Ключові слова:

особистісні зміни, поняття змінювання, майбутній психотерапевт, типологічні групи фахівців, типи особистісних змін, проблема особистості фахівця, критерії типологізації груп

Анотація

Вступ. Суспільно-політичні процеси загострили проблеми психологічної допомоги громадянам; підготування кваліфікованих фахівців психологів-терапевтів. Одним із чинників розвитку фахівця є здатність до особистісних змін. Мета - розкрити зміст основних факторів особистісних змін майбутніх фахівців психологів-терапевтів.
Методи. Використано методики "Велика п'ятірка"; тест Герцберга; "Діагностика соціально-психологічних установок особистості" (О. Потьомкіна); "Ціннісний опитувальник" (Ш. Шварц); "Дослідження вольової саморегуляції" (А. Звєрьков, Е. Ейдман); "Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях" (І. Ладанов, В. Уразаєва); "Мотивація професійної діяльності" (К. Замфір); "Тест соціального інтелекту" (Дж. Гілфорд); "Опитувальник самостав- лення" (В. Столін, С. Пантілєєв); "Шкала психологічного благополуччя" (К. Ріфф). Окремі шкали з цих тестів увійшли до факторів особистісних змін.
Результати. У результаті факторного аналізу методом головних компонент виокремлено чотири фактори осо- бистісних змін майбутніх психологів-терапевтів: 1) "зразок" - схильність до змін, довільний самоконтроль, відповідаль¬ність, здатність досягти особистого успіху, відкритість досвіду, орієнтація на процес, самостійність, універсалізм, внутрішній тип мотивації і загальної саморегуляції, соціальне мислення, психологічне благополуччя; 2) "особистісно- цільовий" - суспільне визнання, досягнення особистого успіху, зміст роботи, орієнтації на результат, владу, компроміс; гедонізм, самоконтроль; внутрішня і зовнішня позитивна мотивації, самоприйняття; 3) "професійно-цільовий" - приємність, співпраця, зміст роботи, орієнтації на процес, гроші; егоїзм, доброта, зовнішня позитивна і негативна мотивації; 4) "прагматично-гуманістичний" - екстраверсія, нейротизм, співпраця, альтруїзм, самостійність, безпека, орієнтація на прийняття іншого, позитивні стосунки.
Висновки. Поняття особистісного змінювання (особистісних змін) є родовим щодо поняття розвитку особистості. Зміст встановлених факторів характеризує чотири основні напрями - ідеальний, потребово-мотиваційний, цільовий, самоприйняття, у контексті яких насамперед можливі особистісні зміни студентів у процесі психолого-педагогічного управління процесом самоорганізації відкритої системи особистості.

Посилання

Minenko, O. O. (2004). Personal change in the process of professional training of psychology students [Author's Ref. thesis. . . candidate psychol. of Sciences, Drahomanov National Technical University] [in Ukrainian].

Lushin P. (2002). Psychology of personal change. Kirovograd [in Ukrainian].

Casdagli, M. (1989). Nonlinear prediction of chaotic time series. Physica D: Nonlinear Phenomena, 35(3), 335-356. https://doi.org/10.1016/0167-2789(89)90074-2

Cattell, R. B. (1980). Personality and learning theory. Springer.

De Shazer, S., & Berg, I. K. (1988). Constructing solutions. Family Therapy Networker, 12(5), 42-43.

DeBerry, S. T. (1993). Quantum psychology: Steps to a postmodern ecology of being. Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

Dryden W. (1990). Individual therapy: a handbook. Open University Press.

Frank, G., Lookman, T, Nerenberg, M. (1990). Chaotic time series analysis of epileptic seizures. Physica D: Nonlinear Phenomena, 46(3), 402-427.

Golan, N. (1981). Passing through transition: a guide for practitioners. The Free Press.

Jantsch, E. (1980). The self-organizing universe. Pergamon Press.

Magnusson, D. (1990). Personality development from an interactional perspective. In L. A. Pervin, (Ed.). Handbook of personality: Theory and research (pp. 193-222). Guilford Press.

Page, M. M. (Ed.). (1983) Nebraska symposium on motivation: Vol. 30. Personality - current theory and research. University of Nebraska Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Яворська, А. (2023). Типи особистісних змін майбутніх фахівців психологів-терапевтів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 1(17), 91–95. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).13