Уявлення про психологічне благополуччя у трьох хвилях когнітивно-поведінкової терапії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).1

Ключові слова:

когнітивно-поведінкова терапія, психологічне благополуччя, метакогнітивна терапія, терапія прийняття та відповідальності

Анотація

Проаналізовано уявлення про психологічне благополуччя та механізми його досягнення у трьох хвилях когнітивно-поведінкової терапії (КПТ): поведінковій терапії першої хвилі КПТ, класичній когнітивній терапії А. Елліса та А. Бека другої хвилі КПТ та контекстуальних терапіях третьої хвилі КПТ.
Зазначено, що ідеалом психологічного благополуччя класичної поведінкової терапії є толерантність особи до фрустрації, що дозволяє зміну власної реакції на некомфортні стимули. Основними методами, що можуть забезпечити механізм досягнення цього ідеалу, є техніка покрокової десенсибілізації та вироблення іншої поведінки за допомогою оперантного научіння.
Зауважено, що класична когнітивна терапія А. Елліса та А. Бека оперувала більш повною моделлю, розглядаючи також особистісні чинники реакцій на стимули, що зумовило виникнення технік корекції помилкових стратегій мислення, які розглядалися як викривлення об'єктивного сприйняття інформації. Відповідно, ідеалом психологічного благополуччя вважався якомога більш реалістичний погляд на реальність, а механізмом - корекція змісту когнітивних утворень - автоматичних думок, глибинних переконань та наближення їх до якомога більш реалістичних шляхом тестування реальності, наприклад поведінкових експериментів. На переконання представників другої хвилі, людина має бути дослідником в розумінні позитивних наук - ставити гіпотези та перевіряти їх.
Означено також, що ідеалом психологічного благополуччя людини КПТ третьої хвилі є відсторонена позиція спостерігача щодо подій внутрішнього світу, під якими розуміються думки, емоції, глибинні переконання. Також важливого значення надається звершенню людиною своїх власних цінностей. Механізмом досягнення ідеалу є зміна контексту думок, що викликають дистрес без зміни їхнього змісту.
Попри певну суперечність між поглядами другої та третьої хвилі КПТ у роботі психолога техніки цих підходів можуть використовуватися у певній послідовності, адже за допомогою технік корекції думок терапій другої хвилі дещо змінюється статус думки як істини, що може поглиблюватися за допомогою технік третьої хвилі, що змінюють статус думки з об'єкта на статус контексту життя людини в досягненні власних цілей.

Посилання

Beck, A., Rush, J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1987). Cognitive Therapy of Depression. Guilford Press.

Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy, 2nd Ed.: Basics and Beyond. Guilford Press.

Beck, А. Т., Emery, C., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and phobias: a cognitive perspective. Basic Books.

Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackman, A., Mueller, M., & Westbrook, D. (2004). Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy. Oxford University Press.

Ellis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors: New directions for Rational Emotive Behavior Therapy. Prometheus Books.

Ellis, A. (2004). The Road to Tolerance: The Philosophy of Rational Emotive Behavior Therapy. Prometheus Books.

Harris, R. (2019). ACT Made Simple: An Easy-to-read Primer on Acceptance and Commitment Therapy. New Harbinger Publications.

Hayes, S. C. (2016). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory, and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies - Republished Article. Behavior therapy, 47(6), 869-885. https://doi.org /10.1016/j.beth.2016.11.006

Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth: The Struggle towards Self-Realization. W. W. Norton, & Co., Inc.

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: healing ourselves and the world through mindfulness. Hyperion.

Lazarus, A. A. (1990). Multimodal Applications and Research: A Brief Overview and Update. Elementary School Guidance, & Counseling Multimodal Theory. Research, and Practice, 24(4).

Wells, A. (2005). Detached Mindfulness In Cognitive Therapy: A Metacognitive Analysis And Ten Techniques. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther, 23, 337-355. https://doi.org/10.1007/s10942-005-0018-6

Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.

Westbrook, D., Kennerley, H., & Kirk, J. (2007). An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications. SAGE.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

АБРАМОВ, В. (2023). Уявлення про психологічне благополуччя у трьох хвилях когнітивно-поведінкової терапії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 2(18), 5–9. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).1