Формування здорового способу життя молоді

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).5

Ключові слова:

здоров'язбережна поведінка, мотивація, повноцінна життєдіяльність, ціннісні орієнтації

Анотація

Вступ. Розглянуто питання здорового способу життя, його значення, чинники, що сприяють його формуванню, а також засоби та методи за допомогою яких даний процес стає можливим. Розпочинати формування здорового способу життя, бажано з раннього віку, оскільки найміцніше необхідні якості прививаються, саме у дитячому віці. Надалі здоровий спосіб життя гарантуватиме гармонійний розвиток особистості, повноцінну життєдіяльність, активне довголіття та поліпшення адаптивних можливостей організму. Метою статті було розкрити значення здорового способу життя, а також засоби та методи його формування у осіб молодого віку в період навчання у закладах вищої освіти. Адже питання здорового способу не втрачає своєї актуальності, а навпаки, з кожним роком постає дедалі гостріше. Також неможливо залишити поза увагою той факт, що протягом навчання у закладах вищої освіти спостерігається помітне зниження рівня здоров'я через значне навчальне навантаження та зміни побутових умов.

Результати . Підтверджено особливу важливість формування здорового способу життя у осіб молодого віку, що здобувають вищу освіту, та визначено чинники, які справляють вплив на формування здорового способу життя. Доведено, що за рахунок здорового способу життя збільшується можливість досягнення життєвого успіху, адже саме здорова особистість більше налаштована на досягнення бажаного результату.

Висновки. На підставі аналізу наукової літератури встановлено необхідність активної роботи з організації системної діяльності в умовах закладу вищої освіти, що полягає у засвоєнні на практиці оздоровчих технологій, створенні, здійсненні та вдосконаленні власної оздоровчої системи протягом навчання. Важливим регулятором життєдіяльності та поведінки загалом виступають цінності й ціннісні орієнтації. Чільне місце посідає мотивація щодо збереження здоров'я, його поліпшення та дотримання правил здорового способу життя. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у визначенні найбільш ефективних оздоровчих методик та їх впровадженні до освітньої програми.

Посилання

Adamenko, O. O., Lytvynenko, O. M., & Boretska, N. O. (2019). Ways of implementing the model of forming a healthy lifestyle of student youth with the help of physical culture in institutions of higher education. Scientific Bulletin of V.O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University. Pedagogical Sciences, (2), 11-15. https://doi.org/13.33310/2518-7813-2019-65-2-11-15 [in Ukrainian].

Antoniuk, O. V. (2020). Means of forming a healthy lifestyle among student youth. Problems and prospects of the development of modern science in the countries of Europe and Asia, Ukraine, (29), 86-87. [in Ukrainian].

Bondarenko, Z. P. (2015). Formation of a healthy lifestyle of students as a psychological and pedagogical problem of a higher school. Bulletin of the Higher Educational Institution "Alfred Nobel University", Dnipro. Pedagogy and psychology, 9(1), 51-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_1_9 [in Ukrainian].

Boyko, Y. S. (2015). Formation of axiological attitudes towards a healthy lifestyle among students of higher educational institutions [Candidate dissertation, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University]. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/4572/1/FORMUVANNIa%20AK SIOLOHIChNYKh%20USTANOVOK.pdf [in Ukrainian].

Bryazkalo, O. Y. (2020). Formation of a healthy lifestyle of student youth. In N. Lavska, O. Landyk, O. Lytovchenko, T. Romanenko, N. Shevchenko, & T. Shein (Eds.) Realization of the scientific potential of a higher school student: challenges, promising directions (219-222). NUBiP.

https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2020/Conferencia_mat_20200522.pdf [in Ukrainian].

Cherevko, S. V., & Indychenko, L. S. (2016). Modern problems of forming a healthy lifestyle of student youth. Higher and secondary school pedagogy, 49 (3), 287-300. https://doi.org/10.31812/pedag.v49i0.1203_ [in Ukrainian].

Gurtova, T. V., & Bezgrebelna, O. P. (2017). Basics of a healthy lifestyle in physical education of university students. In T. Bala, V. Zhuk, N. Kryvoruchko, I. Kuzmenko, M. Mameshyna, I. Masliak, & A. Petrova (Eds.) Actual problems of physical education of different population strata (p. 57-62). Lviv Polytechnic National University. https://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article /view/108294 [in Ukrainian].

Kosivska, A. V., & Rovny, A. S. (2015). Formation of a healthy lifestyle of student youth by means of physical education. In Physical culture, sports and health (157-159). Kharkiv State Academy of Physical Culture. http://nmc- pto.dp.ua/doc/2016/2016_11_02_16_51_45.pdf [in Ukrainian].

Mehed, O. B. (2019). Formation of a healthy lifestyle as an important part of education and socialization of the younger generation. Bulletin of the T. H. Shevchenko National University "Chernihiv Collegium", 160(4) 84-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3614407 [in Ukrainian].

Mehed, O. B., Ryabchenko, S. V., & Zhara, G. I. (2019). Analysis of factors affecting the formation of a healthy lifestyle of young people. Bulletin of the T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Collegium". Pedagogical Sciences, 159(3), 262-266. https://doi.org/10.5281/zenodo.3477733 [in Ukrainian].

Omelchenko, L. M. (2017). Formation of a healthy lifestyle of students: psychological factors. Scientific journal of nules of Ukraine. Series: Liberal arts, (274), 174-181. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Gumanitarni /article/view/9655 [in Ukrainian].

Pleaka, L. V., Olkhovskaya, A. B., Olkhovskaya, A. B., & Gavrish, N. B. (2017). Practical aspects of the formation of psychological skills of a healthy lifestyle of students of higher education of the National Pharmaceutical University. In O. Vysotskyi (Ed.) Education and science in the conditions of global transformations (p. 300-301). SPD Okhotnik.

http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14220_ [in Ukrainian].

Rybalko, L. M. (2017). Pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle among student youth. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences. Physical education and sports, 147(2), 118-121. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2017_ 147%282%29__31 [in Ukrainian].

Shepitko, V. I., Boruta, N. V., & Valeriyovych, C. E. (2020). Motivation of young people to a healthy lifestyle in modern conditions. In O. Kovalevska, A. Liubchych, I. Mushenyk, O. Pluzhnyk, L. Polyvana, L. Prudka, & H. Slabkyi (Eds.), Integration of scientific bases into practice (p. 335-337). https://doi.org/10.46299/ISG.2020.IV [in Ukrainian].

Vakulenko, O. V. (2016). Modern aspects of the formation of a healthy lifestyle in Ukraine and the world. Scientific journal of the National Pedagogical Dragomanov University, 21(11), 114-121. [in Ukrainian]. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11630

Yantsalovskyi, O. Y. (2021). Psychological means of personality formation as a subject of self-preservation. In O. M. Homoniuk (Ed.) Theory and practice of personality formation as a subject of self-creation and self-preservation (p. 227-245). FOP Tsiupak A. A. https://elar.khmnu.edu.ua/handle /123456789/10239_ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

БАЛАН, О. (2023). Формування здорового способу життя молоді. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 2(18), 33–37. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).5