Реконструкція символічних репрезентацій як механізм гармонізації чуттєво-емоційних станів у психологічному консультуванні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).4

Ключові слова:

психотехніка, стратегія, консультування, репрезентація, метафора, рефлексія

Анотація

Означено, що консультант-психолог, який ставить перед собою завдання отримати конкретні результати консультування у конкретні часові рамки, стикається з тим, що ефективність його роботи залежить від двох різнополярних вимог. З одного боку, консультанту необхідно дотримуватись певної стратегії дій, яка гарантувала би досягнення результату, а, з іншого боку, клієнт повинен бути максимально зацікавленим у процесі вирішення питання та мати широку свободу для творчої роботи та розвитку.
Описано технологію гармонізації чуттєво-емоційних станів, яка ґрунтується на засадах системо-миследіяльнісного під¬ходу до психологічного консультування.
Мета полягає в тому, щоб у межах однієї технології об'єднати стратегічну спрямованість консультанта та творчу свободу клієнта. Як метод конфігурування було використано схему психологічного консультування у системо-миследіяль- нісному підході та принципи її реалізації. Об'єкт психотехнічної роботи - символічні репрезентації чуттєво-емоційних станів. Психотехнічні засоби - Чиста мова та Символічне моделювання.
Обговорено стратегію дій психолога-консультанта, розкрито принципи, засади та механізми психологічного консультування у системо-миследіяльнісному підході. Розглянуто способи їх реалізації в межах наведеної технології. Окрему увагу приділено особливостям психоактивної метафори як знаково-символічної репрезентації чуттєво-емоційних станів та засобам роботи з нею.
Розглянуто схему, завдяки якій консультант може управляти процесом дослідження клієнтом власного символічного простору. Додано опис рефлексивних переходів, які проходять клієнт і консультант у процесі проблематизації та розвитку схем організації думки та дії. Також наведено докладний опис однієї із тактик реконструкції символічних репрезентацій та приклад її практичної реалізації.

Посилання

Aristotle. (2020). Metaphysics (O. Yudin, Ed.; O. Yudin, Trans.). Folio [in Ukrainian].

Didkovsky, S. V. (2001). Structure of Social and Psychological Counseling.

Sociology. Psychology. Pedagogy, (9), 32-35 [in Ukrainian].

Didkovsky, S. V. (2005). The Model of Art Therapy Act. Journal of Practicing Psychologist, 11, 134-142 [in Russian].

Didkovsky, S. V. (2007). Development of Theoretical Concepts of Social- Psychological Design. Current problems in psychology: Psychological theory and technology, 8(4), 58-64 [in Ukrainian].

Didkovsky, S. V. (2009). Double Understanding of Schemes in Organizational Design. Current problems in psychology: Psychological theory and technology, 8(6), 79-85 [in Ukrainian].

Didkovsky, S. V. (2019). The Scheme of Organizing Psychological Counseling. In Technologies of Intellectual Development, 2(9(20)). https://doi.org/10.31108/3.2019.2.9.8 [in Ukrainian].

Eysenck, H. J. (1993). Forty Years On: The Outcome Problem in Psychotherapy Revisited. In T. R. Giles (Ed.), Handbook of Effective Psychotherapy (p. 3-20). Springer Science+Business Media.

Husserl, E. (1970). Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: Studies in Phenomenology and Existential Philosophy (D. Carr, Trans.). Northwestern University Press.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. University of Chicago Press.

Lawley, J., & Tompkins, Р. (2000). Metaphors in Mind. The Developing Company Press.

Minuchin, S. (1992). The Restoried History of Family Therapy. In J. K. Zeig (Ed.), The Evolution of Psychotherapy: The Second Conference (p. 3-9). Brunner/Mazel.

Nardone, G., Salvini, G., & Watzlawick, P. (2008). The Strategic Dialogue: Rendering the Diagnostic Intreview a Real Therapeutic Intervention. Karnac Books.

Nardone, G., & Watzlawick, P. (1993). The Art of Change: Strategic Therapy and Hypnotherapy Without Trance. Jossey-Bass.

Sullivan, W., & Rees, J. (2008). Clean Language: Revealing Metaphors and Opening Minds. Crown House Publishing.

Shchedrovitsky, G.P. (2001). Understanding and interpretation of knowledge schemes. In Psychology and society, 4(6), 8-15. http://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/43 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2006). Organisational activity games - a new way of organising and a method for developing collective thinking activity. In Psychology and society, 3(25), 58-69. http://pis.wunu.edu.ua/index.php/ uapis/article/view/259 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

БАБИЧ, Р., & ЛАТИНІНА, С. (2023). Реконструкція символічних репрезентацій як механізм гармонізації чуттєво-емоційних станів у психологічному консультуванні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 2(18), 25–32. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).4