Психометричні властивості шкали хемофобії: українська вибірка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).8

Ключові слова:

хемофобія, страх перед хімічними речовинами, валідизація, адаптація, внутрішня узгодженість

Анотація

Вступ. Досліджено проблему хемофобії, тобто ірраціонального страху перед хімічними речовинами, яка є відносно новим явищем, що привертає все більше уваги в наукових колах. Цей страх може проявлятися у різних аспектах повсякденного життя, впливаючи на ставлення людей до харчових добавок, фармацевтичних препаратів і вакцин. Розуміння природи і масштабів хіміофобії має важливе значення для ефективного подолання цих страхів. Метою статті було адаптувати шкалу хіміофобії, розроблену англійською мовою, до української.

Методи. У дослідженні взяли участь 392 респонденти з різних регіонів України, що охоплює широкий демографічний діапазон для забезпечення репрезентативності. Рекрутинг учасників здійснювався як онлайн-, так і офлайн-методами. Психометричні властивості української версії шкали хемофобії було оцінено за допомогою комплексного статистичного аналізу. Ці аналізи включали альфа-критерій Кронбаха для вимірювання внутрішньої узгодженості, дослідницький та підтверджувальний факторні аналізи для оцінювання структури шкали, а також кореляційну матрицю зі шкалою багатовимірного локусу контролю здоров'я (MHLC) для перевірки валідності конструктиву.

Результати. Визначено, що Альфа Кронбаха для української версії шкали хемофобії склала 0,84, що свідчить про високий рівень внутрішньої узгодженості порівняно з оригінальною шкалою. Проведений факторний аналіз показав можливість використання як однофакторної, так і двофакторної структури шкали. Однак однофакторну структуру було визнано більш прийнятною щодо надійності показників та узгодженості з оригінальною моделлю. Індекси узгодженості для однофак¬торної моделі дорівнювали: X2 = 100, p < 0,001; індекс порівняльної відповідності (CFI) = 0,919; індекс Такера - Льюїса (TLI) = 0,878; стандартизований середньоквадратичний залишок (SRMR) = 0,05; середньоквадратична помилка апроксимації (RMSEA) = 0,125. Кореляційний аналіз виявив значущий зв'язок між показниками за шкалою хіміофобіїта окремими пунктами шкали MHLC, особливо тими, що стосуються "випадковості" та "внутрішніх" переконань щодо контролю здоров'я.

Висновки. Адаптована українська версія шкали хемофобії продемонструвала задовільні психометричні властивості, що свідчить про її придатність для використання на україномовних вибірках. Це, у свою чергу, може стати основою для цілеспрямованих втручань, спрямованих на подолання ірраціональних страхів, пов'язаних із хімічними речовинами, і, таким чином, покращити результати громадського здоров'я.

Посилання

Bearth, A., Kwon, S., & Siegrist, M. (2021). Chemophobia and knowledge of toxicological principles in South-Korea: perceptions of trace chemicals in consumer products. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 84(5), 183-195.

Bearth, A., Saleh, R., & Siegrist, M. (2019). Lay-people's knowledge about toxicology and its principles in eight European countries. Food and chemical toxicology, 131. https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.06.007

Kassianos, A. P., Symeou, M., & Ioannou, M. (2016). The health locus of control concept: Factorial structure, psychometric properties and form equivalence of the multidimensional health locus of Control Scales. Health Psychology Open, 3(2). https://doi.org/10.1177/2055102916676211

Nieto-Villegas, R., Bernabeu, R., & Rabadan, A. (2023). The impact of chemophobia on wine consumer preferences explored through the case of sulphites. Journal of Agriculture and Food Research. https://doi.org/10.1016/ j.jafr.2023.100692

Rollini, R., Falciola, L., & Tortorella, S. (2022). Chemophobia: A systematic review. Tetrahedron. https://doi.org/10.1016/j.tet.2022.132758

Saleh, R. (2020). Chemophobia today: Determinants, consequences and implications for risk communication [Unpublished doctoral dissertation] ETH Zurich.

Saleh, R., Bearth, A., & Siegrist, M. (2019). "Chemophobia" today: Consumers' knowledge and perceptions of chemicals. Risk Analysis, 39(12), 2668-2682.

Saleh, R., Bearth, A., & Siegrist, M. (2020). Addressing Chemophobia: Informational versus affect-based approaches. Food and Chemical Toxicology, 140. https://doi.org/10.1016/j.fct.2020.111390

Saleh, R., Bearth, A., & Siegrist, M. (2021). How chemophobia affects public acceptance of pesticide use and biotechnology in agriculture. Food Quality and Preference, 91. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104197

SarHsyan, V. (2021). Нітіуз povsyakdennya. Vіd shampunyu і pralnogo poroshku do smazhenoyi kartopli. Vihola. [in Ukrainian].

Siegrist, M., & Bearth, A. (2019). Chemophobia in Europe and reasons for biased risk perceptions. Nature chemistry, 11(12), 1071-1072.

Wallston, K. A. (2005). The validity of the multidimensional health locus of control scales. Journal of health psychology, 10(5), 623-631.

Wallston, K. A., Strudler Wallston, B., & DeVellis, R. (1978). Development of the multidimensional health locus of control (MHLC) scales. Health education monographs, 6(1), 160-170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-31

Як цитувати

ДАНИЛЮК, І., ЛИТВИН, С., МАЛИШЕВА, К., КУРАПОВ, А., ЯГІЯЄВ, І., & ЛЬОШЕНКО, О. (2023). Психометричні властивості шкали хемофобії: українська вибірка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія, 2(18), 56–62. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.2(18).8

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>