ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ХРОНОМЕТРИЧНОЇ ПРОБИ В АСПЕКТІ ІПОХОНДРИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРОГО

  • Інна Візнюк Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна
Ключові слова: алгоритм хронобіологічного прогнозу, іпохондричні розлади особистості, психосоматичні розлади, критерії підвищення рівня готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Анотація

Крізь призму компетентнісних задач розглянуто особливості формування професійної готовності майбутніх фахівців до самореалізації в умовах іпохондричної нозології із психосоматичною ознакою. Визначено критеріально-результативну основу дослідження, яка включає мотиваційно-ціннісний, когнітивно-особистісний, творчо-діяльнісний, рефлексивно- регулятивний критерій підвищення рівня готовності майбутніх фахівців до психоемоційної безпеки діяльності.

Установлено, що вищезазначені критерії сприяли виокремленню психолого-часових індикаторів іпохондричних захво- рювань, які виступають як методологічне підґрунтя для розробки та практичного втілення системи хронопсихологічно- го прогнозування перебігу іпохондрії, окреслюють конкретні напрями медико-психологічної реабілітації фахівців різних професій із іпохондричними розладами шляхом урахування диференціації механізмів їх виникнення. В основі цієї проблема- тики ми й розробили алгоритм хронобіологічного прогнозу психосимптоматики, перебігу, ефективності лікування та оптимізації адаптаційних можливостей хворих на іпохондричні розлади. Його сутність полягала в ознайомленні учасників дослідження із інформацією про рецидив іпохондричних розладів, причинах їх повторного виникнення і наслідках в освітньо- інформаційному середовищі.

Опубліковано
2020-01-31
Як цитувати
Інна Візнюк. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ХРОНОМЕТРИЧНОЇ ПРОБИ В АСПЕКТІ ІПОХОНДРИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ХВОРОГО. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(10), 25-28. https://doi.org/10.17721/BSP.2019.1(10).6