(1)
Рубель, Н. Інформальна освіта як метод подолання тривожності молодих спеціалістів. psychology-ua 2020, 2, 87-92.