Рубель, Н. (2020). Інформальна освіта як метод подолання тривожності молодих спеціалістів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(12), 87–92. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).16