Терлецька, Л., & Чистякова, А. (2020). Взаємозв’язок між характером і соціально-психологічною адаптацією особистості до навчання у ЗВО . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(12), 115–119. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).21