Філіпов, Д. . (2021). Нова типологія командних ролей в організаційному контексті. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), 54–58. https://doi.org/10.17721/BSP.2021.1(13).10