Данилюк, І. ., & Бончук, Н. . (2021). Зміст та структура психологічної готовності старшокласників до розв’язування творчих математичних задач. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), 11–15. https://doi.org/10.17721/BSP.2021.1(13).2