Грузинова, К. . (2021). Цінність свободи як світоглядний чинник психологічного благополуччя. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), 21–27. https://doi.org/10.17721/BSP.2021.1(13).4