Курапов Anton, і Кандикін Mykhailo. 2020. «Взаємозв’язок між особистіними цінностями та музичними вподобаннями». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія» 2 (12):52-56. https://doi.org/10.17721/BSP.2020.2(12).9.