Терлецька, Л. і Чистякова, А. (2020) «Взаємозв’язок між характером і соціально-психологічною адаптацією особистості до навчання у ЗВО », Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(12), с. 115–119. doi: 10.17721/BSP.2020.2(12).21.