Філіпов, Д. . (2021) «Нова типологія командних ролей в організаційному контексті», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), с. 54–58. doi: 10.17721/BSP.2021.1(13).10.