Данилюк, І. . і Бончук, Н. . (2021) «Зміст та структура психологічної готовності старшокласників до розв’язування творчих математичних задач», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), с. 11–15. doi: 10.17721/BSP.2021.1(13).2.