Грузинова, К. . (2021) «Цінність свободи як світоглядний чинник психологічного благополуччя», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 1(13), с. 21–27. doi: 10.17721/BSP.2021.1(13).4.