Рубель, Н. «Інформальна освіта як метод подолання тривожності молодих спеціалістів». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», вип. 2, вип. 12, Грудень 2020, с. 87-92, doi:10.17721/BSP.2020.2(12).16.